Informacion i dobishëm - kthim i lehtë dhe rimbursime

E drejta e Tërheqjes

Blini me lehtësi dhe siguri në Viadurini! Ju jeni të mbrojtur nga e drejta e tërheqjes.
Mund ta ktheni të gjithë ose një pjesë të porosisë tuaj dhe të kërkoni rimbursim të plotë brenda 14 ditëve nga data e marrjes së saj.
E drejta e tërheqjes rregullohet nga Kushtet e Përgjithshme të Shitjes dhe nuk zbatohet për mallrat e personalizuara, të bëra sipas masës dhe që kanë rrezik përkeqësimi ose ndryshimi të shpejtë dhe gjithashtu produktet ku është kryer montimi, ato nuk duhet të jenë trajtuar në një mënyrë e tillë për të ulur vlerën e saj origjinale.
Kushtet e kthimit: procedura e kthimit

Për një "Kthim të Lehtë" duhet të ndiqni procedurën e mëposhtme:
Shkarkoni "Formularin e tërheqjes" dhe plotësoni atë me të dhënat tuaja.
Dërgojeni me email në info@viadurini.al. Një operator do t'ju kontaktojë dhe do t'ju ndihmojë me procedurën e kthimit.
Mos harroni se produktet duhet të dorëzohen në gjendjen e tyre origjinale, të padëmtuara dhe duke përfshirë paketimin në të cilin keni marrë artikullin.
Kostot e transportit të kthimit janë përgjegjësia juaj.

Rimbursimet dhe Zëvendësimet

Sapo paketa të mbërrijë në magazinat tona, ne do të kujdesemi të verifikojmë që gjithçka është në përputhje me procedurën e kthimit.
Nëse po, ne do të vazhdojmë me rimbursimin duke dërguar një komunikim konfirmimi në adresën tuaj të emailit.
Bazuar në sistemin e zgjedhur të rikreditimit, ai do të kryhet në 48 orët në vijim deri në maksimum 45 ditë. Nuk mund të na atribuohet asnjë vonesë në sistemin e rikreditimit.

Viadurini ju mbron gjithashtu në rast të marrjes së një sendi të dëmtuar ose me defekt.
Ju duhet të na ktheni artikullin me defekt brenda 14 ditëve nga data e dorëzimit duke përdorur procedurën "formulari i tërheqjes", ai do të zëvendësohet me të njëjtin artikull (në varësi të disponueshmërisë).
Email Newsletter
Regjistrohu në buletinin tonë